Sibeliusmuseum

Sibeliusmuseum är Finlands enda egentliga musikmuseum. Museet verkar i Woldemar Baeckmans stiliga museibyggnad, som är en av de mest originella skapelserna i 1960-talets modernism. Av museets ca 2000 instrument är ett urval traditionella instrument och konstmusikinstrument från olika håll i världen utställda. Sibelius livsverk har naturligtvis tilldelats ett eget utrymme. Under våren och hösten bjuder museets egna onsdagskonserter på musikaliska upplevelser. I museets arkiv finns förutom Jean Sibelius-samlingen också en omfattande samling av annat musikrelaterat material, bl.a. noter, fotografier och inspelningar. Sibeliusmuseum är intressant både för experter och alla andra vänner av musik.