Arkiv

Sibeliusmuseum rymmer ett musikhistoriskt arkiv, vars ursprung finns i grundaren Otto Anderssons samlingar. Arkivet är både omfattande och innehållsrikt. Det innehåller både egentliga arkiv (efter musikaktiva privatpersoner, musikorganisationer, etc.) och material som i formell mening utgör samlingar. Vad gäller materialtyper finns i arkivet exempelvis musikalier i handskrift och tryck, inspelningar, pressklipp, fotografier, brev, uppteckningar, unika tryck och åtskilligt annat. Arkivalier med anknytning till två personer bör nämnas särskilt: Jean Sibelius och Otto Andersson.

Forskarinformation

Beställning av arkivmaterial
För snabbare service vid arkivbesök, kontakta oss gärna i förväg och meddela vilket material som intresserar dig. För mera information se Samlingar.

Kopiering
Allt material kopieras av personalen. Papperskopior eller digitala kopior av materialet kan levereras på beställning. Se prislista. Fotografering (utan blixt) av arkivmaterial för forskningsändamål är tillåten.

Lån
Arkivmaterial utlånas inte. Böcker lånas från Åbo Akademis huvudbibliotek via databasen Alma. Vissa utländska nottryck och dupletter av finländska nottryck kan lånas direkt från Sibeliusmuseums arkiv.

Mat
Studentcafé Gadolinia,restaurang Hus Lindman och café Fika finns alldeles i närheten av Sibeliusmuseum på Biskopsgatan. Även flera andra caféer och restuaranger finns på gångavstånd från museet.