Kontakt

Sibeliusmuseums arkiv
Biskopsgatan 17
20500 Åbo

OBS! Arkivet är stängt 2.7-31.7.2018.

Du betjänas i arkivärenden av:

Amanuens
Sanna Linjama-Mannermaa, FM
puh. +358-2-215 4340

Arkivamanuens (deltid, ti-to)
Henrica Lillsjö, FM
puh. +358-2-215 4897

E-post: sibmusarkiv@abo.fi eller: fornamn.efternamn@abo.fi