Kontakt

Sibeliusmuseums arkiv
Biskopsgatan 17
20500 Åbo

I Sibeliusmuseums arkiv utförs under tiden 1.2 – 31.12.2017 ett omfattande gallrings- och omorganiseringsprojekt i samlingarna. Så länge projektet är igång kommer arkivets kundtjänst att vara stängd. I brådskande ärenden strävar man efter att betjäna kunder normalt.

Du betjänas i arkivärenden av:

Amanuens
Sanna Linjama-Mannermaa, FM
puh. +358-2-215 4340

Arkivamanuens (deltid, ti-to)
Henrica Lillsjö, FM
puh. +358-2-215 4897

e-post: fornamn.efternamn@abo.fi