Kontakt

Sibeliusmuseums arkiv
Biskopsgatan 17
20500 Åbo

Sibeliusmuseums arkiv är öppet för besökare tisdag-torsdag kl. 11-15.

OBS! Arkivet är stängt 1.7. – 2.8.2019.

Du betjänas i arkivärenden av:

Amanuens
Sanna Linjama-Mannermaa, FM
tel. 020 786 1476
Arkivets kundservice, fotografier, notmanuskript och -handskrifter, brev, Sibelius-samlingen, Musikaliska Sällskapets arkiv.

Arkivamanuens (deltid, ti-to)
Henrica Lillsjö, FM
tel. 020 786 1475
Arkivets kundservice (deltid), ljudmaterial, nottryck, musiklitteratur och annat tryckt material.

E-post: sibmusarkiv@abo.fi eller: fornamn.efternamn@stiftelsenabo.fi