Samlingar

Sibelius-museums arkiv har sina rötter i professor Otto Anderssons (1879-1969) samlingar. I arkivet finns exempelvis material som handlar om privatpersoner, orkestrar, körer, musikorganisationer m.m. Arkivets material består i huvudsak av manuskript och handskrifter av olika slag, nottryck, fotografier, ljudinspelningar och samlat pressmaterial. En del av materialet (bl.a. så gott som alla fotografier) är sökbart via arkivets databaser. En stor del av det övriga materialet finns förtecknat i arkivets kortkatalog.
I arkivet finns också ett antal specialsamlingar, exempelvis material rörande Jean Sibelius, Otto Anderssons samling och Musikaliska Sällskapets i Åbo arkiv.

Se här en närmare förteckning över Sibeliusmuseums arkivs samlingar.