Bildsamlingen

I Sibeliusmuseums arkiv finns ungefär 20 000 fotografier på olika personer, orkestrar, körer, grupper, sångfester osv. Av fotografierna är ungefär 80-90% katalogiserade och sökbara i arkivets bilddatabas. Tag kontakt med arkivets personal om du vill bekanta dig med något av våra bildmaterial eller använda våra bilder t.ex. som bokillustration. För bildanvändning görs alltid ett skriftligt avtal. Användaravgiften bestäms enligt användningsändamålet. Se arkivets prislista.