Databaser

 

Arkivets databaser finns i samband med Åbo Akademis Spegeln-portal. Det katalogiserade materialet  är indelat i tre olika databaser som du kan bläddra i i portalen Spegeln. I databasen Bilder hittar du arkivets fotografier, i databasen Ljudmaterial finns ljudinspelningar (skivor, kassetter, rullband) och databasen Pappersmaterial innehåller övrigt katalogiserat material (tryckta och handskrivna noter, affischer, tidningsklipp, sångarmärken m.m.). Du kan söka material antingen i en bestämd databas eller i alla tre samtidigt.

Av bibliotekssamlingarna i Sibeliusmuseum är ungefär hälften sökbar via Åbo Akademis biblioteksdatabas Alma, resten är registrerad i kortkatalog. Arkivets personal betjänar även i frågor om biblioteket.

De äldsta nottrycken i Musikaliska Sällskapets notbibliotek är även sökbara via RISM (