Jean Sibelius

I Sibeliusmuseum ingår också en omfattande samling med material om Jean Sibelius. Grunden för samlingen lades i början av 1930-talet då det material som Sibelius vän, friherre Axel Carpelan hade testamenterat till Åbo Akademi införlivades med museet. Till samlingarna inköptes också Sibelius manuskript som tillhört författaren Adolf Paul.

I samlingen ingår numera ett flertal manuskript och unika handskrifter, ca 3000 tryckta noter, brevväxling och konsertprogram, inhemska och utländska pressklipp samt artiklar katalogiserade enligt författare. Det finns även ett referensbibliotek med Sibeliuslitteratur på många olika språk. Den största delen av materialet är katalogiserat i kortkatalog eller i Spegeln-databasen. Se även förteckningen över Sibelius-manuskript i arkivet.

Kopior av Sibelius manuskript kan studeras vid arkivet. För erhållande av manuskriptkopior av Jean Sibelius kompositioner måste tillstånd sökas hos Jean Sibelius rättsinnehavare.