Ljudmaterial

Sibeliusmuseums arkivs inspelningssamling är en växande samling som innehåller inspelningar av olika slag, sammanlagt ca 18 500 st. (28.5.2015). I skivsamlingen ingår 33- och 45-varvs skivor (vinylskivor) samt CD-skivor med mestadels kommersiella inspelningar. Skivorna är sökbara i arkivets ljuddatabas. Arkivets 78-varvs skivor (stenkakor) är delvis förtecknade i databas, delvis i kortkatalog. Arkivet har en samling kassettband (C-kassetter) och rullband, varav de äldsta är från år 1952. Bland dessa finns både kommersiella och privata inspelningar, t.ex. intervjumaterial. Av rullbanden är en del digitaliserade. Kassettbanden finns förtecknade i databas, rullbanden delvis i databas, delvis i kortkatalog. I Sibeliusmuseums arkiv finns även en samling fonografrullar (vaxrullar), de äldsta inspelade år 1909. De flesta rullarna innehåller finlandssvenska och estniska folkmusikinspelningar och dialektprov insamlade av Otto Andersson och Alf Brenner. Samlingen är digitaliserad till ca 75 % och är tillgänglig på CD.