Musikaliska Sällskapet i Åbo

Musikaliska Sällskapet i Åbos historiska arkiv, som omfattar handlingar och många rara nottryck från och med 1700-talet, finns i Sibeliusmuseum. De äldsta nottrycken, tryckta före 1800, finns registrerade i RISM (Répertoire International des Sources Musicales) och i Åbo Akademis biblioteks databas Alma.

Musikaliska sällskapet i Åbo grundades år 1790 av Jakob Tengström. Sällskapet grundade Åbo musikfestspel 1960 och svarade för arrangemangen fram till 1971. Europas äldsta rockfestival Ruisrock grundades 1970 av Musikaliska sällskapet i Åbo.