Guidningar

Otto A. 1879-1969

Det har i år gått 140 år sedan musikforskaren, professorn Otto Andersson föddes. Sibeliusmuseum firar jubileet genom en specialutställning ”Otto A. 1879-1969”. Guidningen berättar om hur Otto Andersson, från att ha varit en skärgårdspojke från Vårdö, blir en av Finlands mest centrala musikforskare. För åboborna var Otto en välbekant syn under flera årtionden; först som elev i klockarskolan och som militärmusiker, senare som professor och rektor vid Åbo Akademi. Den nyfikna forskarens instrument- och arkivsamlingar blev grunden för nuvarande Sibeliusmuseum.

Längd: 45-60 min
Pris: guidning 35 € + inträde. Fre efter kl. 16, veckoslut och helger: 60 €/grupp + inträde.
Gruppstorlek: max. 25 pers/guide, endast en grupp ryms i utställningen samtidigt.

Jean Sibelius – nationaltonsättarens musik och liv

Den guidade rundturen i Sibelius-utställningen svarar på frågor om finskt musikliv och nationaltonsättaren Jean Sibelius (1865-1957) liv. Hurdan tonsättare Sibelius var och vilka är hans centralaste verk? Under guidningen berättas det om Åbo som kulturstad och musiklivet i Åbo under Sibelius tidiga år, vilka av hans vänner bodde i stan och varför Sibeliusmuseum finns just i Åbo. Guidningen avslutas med att gemensamt lyssna till Finlandia, op. 26.

Längd: 60 min
Pris: Utanför öppethållningstiderna guidning 35 € + inträde. Fre efter kl. 16, veckoslut och helger: 60 €/grupp + inträde.
Gruppstorlek: max. 25 pers/guide, endast en grupp ryms i utställningen samtidigt.

 

 

 

 

 

UPPLEVELSESTIGEN

Upplevelsestigen är Åbos stads bildningssektors program, som går ut på att dra nytta av olika arbetssätt och inlärningsmiljöer och regelbundet flytta skolarbetet ut ur klassrummet. Upplevelsestigen är också ett sätt att förverkliga sektorövergripande inlärningshelheter. Upplevelsestigen stöder också undervisningens samhällsintegrering. Naturen och den byggda miljön utnyttjas som resurs i tillägg till skolornas egna utrymmen. Bibliotek, museer, motions-, konst-, och naturcentra och flera andra samarbetspartners erbjuder omväxlande inlärningsmiljöer.

www.elamyspolku.fi (enbart på finska)

Åk 3: Arkitektur i Åbo
En förskräcklig låda eller ett underbart betonghus?
I Sibeliusmuseum bekantar vi oss med arkitekturen på en museirunda, som går både utomhus och inomhus. På rundturen funderar vi på hur 1960-talets arkitektur passar in i landskapet, som domineras av byggnader från 1800-talet och en ek som planterades på 1700-talet. Vad är Sibeliusmuseum för sorts byggnad? Vad gör den speciell och varför är den en skyddad byggnad? Vad betyder det att en byggnad är skyddad?
Tid: 60 min
Läroämnen: omgivningslära, bildkonst
Pris: 35e/klass
Bokningar: Museipedagog Unna Toropainen,
fornamn.efternamn@stiftelsenabo.fi, 050-409 6436

 

Åk 8: Nationen Finland

Vid museibesöket bekantar vi oss med Jean Sibelius som person, hans betydelse för Finland och för den finländska musiken. Sibelius välkända Finlandia op. 26 jämförs med Fredrik Pacius sång Vårt land. Vad är en nationalsång? I vilka sammanhang och till vad behövs den? Hur väljer man en nationalsång? Vad är nationell musikalisk identitet?
Tid: 60 min
Läromämnen: musik, historia
Pris: 35e/klass
Bokningar: Museipedagog Unna Toropainen,
fornamn.efternamn@stiftelsenabo.fi, 050-409 6436