Personal

Intendent
Inger Jakobsson-Wärn, FM
Telefon: 020 786 1473, +358 (0)50 409 6422
E-post: inger.jakobsson-warn(a)stiftelsenabo.fi
Administration, utställnings- och konsertverksamhet, instrumentsamlingen

Museipedagog
Unna Toropainen, FM
Telefon: 020 786 1474, +358-(0)50-409 6436
E-post: unna.toropainen(a)stiftelsenabo.fi
Museipedagogik, guidningar, upplevelsestigen, utställnings- och konsertverksamhet

Museisekreterare
Anna Engberg, FM
Telefon: 020 786 1472, +358-(0)50-3625828
E-post: anna.engberg(a)stiftelsenabo.fi
Museets reception, bokningar och ekonomiadministration, museishop

 

Amanuens
Sanna Linjama-Mannermaa, FM (Tjänstledig 6.3.-7.4.2019)
Telefon: 020 786 1476
E-post:sanna.linjama-mannermaa(a)stiftelsenabo.fi
Arkivets kundservice, fotografier, notmanuskript och -handskrifter, brev, Sibelius-samlingen, Musikaliska Sällskapets arkiv

Arkivamanuens (deltid, ti-to)
Henrica Lillsjö, FM
Telefon: 020 786 1475
E-post: henrica.lillsjo(a)stiftelsenabo.fi
Arkivets kundservice, ljudmaterial, nottryck, musiklitteratur och annat tryckt material