Personal

Föreståndare, intendent
Inger Jakobsson-Wärn, FM
Telefon: +358-(0)2-2154388, +358-(0)50-4096422
E-post: inger.jakobsson-warn(a)abo.fi
Administration, utställnings- och konsertverksamhet, instrumentsamlingar

Museipedagog
Unna Toropainen, FM
Telefon: +358-(0)2-2154343, +358-(0)50-4096436
E-post: unna.toropainen(a)abo.fi
Museipedagogik, guidningar, konsertarrangemang, utställningar

Museisekreterare
Anna Engberg, FM
Telefon: +358-(0)2-2154494, +358-(0)50-3625828
E-post: anna.engberg(a)abo.fi
Museets reception, bokningar, ekonomiadministration, museishop

Amanuens
Sanna Linjama-Mannermaa, FM
Telefon: +358-(0)2-2154340
E-post:sanna.linjama-mannermaa(a)abo.fi
Arkivets samlingar, forskningsfrågor och andra förfrågningar

Arkivamanuens (deltid, ti-to)
Henrica Lillsjö, FM
Telefon: +358-(0)2-2154897
E-post: henrica.lillsjo(a)abo.fi
Arkivets samlingar, forskningsfrågor och andra förfrågningar