Forskare

Instrumentsamlingarna är tillgängliga för forskare och andra intresserade via museets intendent. Museets instrumentkatalog är tillgänglig online endast i museets eget intranät.

Arkivmaterial är tillgängligt för forskare via Sibeliusmuseums amanuenser.