Historia

Grunden för Sibeliusmuseums verksamhet lades år 1926, då Otto Andersson blev den första innehavaren av den nyinrättade professuren i musikvetenskap och folkdiktsforskning vid det finlandssvenska universitetet Åbo Akademi. I anslutning till seminariebiblioteket samlade professor Andersson musikvetenskapligt och musikhistoriskt material, som bestod av noter, musikinstrument, brev och bilder. Sålunda uppstod de så kallade ”musikhistoriska samlingarna vid Åbo Akademi”. Under detta namn var samlingarna kända ända till 1949, då namnet med Jean Sibelius samtycke ändrades till Sibeliusmuseum. Den musikvetenskapliga institutionen vid Åbo Akademi skildes administrativt från Sibeliusmuseum år 2005. Museibyggnaden förblev dock den musikvetenskapliga institutionens fysiska hem ända till år 2011.

Under sina första år verkade museet i olika byggnader i akademikvarteren, men sedan invigningen av den nya byggnaden år 1968 har Sibeliusmuseum funnits på sin nuvarande plats. Från och med 1968 har museet i sin konsertsal också arrangerat en konsertserie, som erbjudit kammarmusikaliska pärlor med framstående musiker från såväl Finland som andra länder.

Sibeliusmuseum är förtsättningsvis anknutet till Åbo Akademi. Utställningsverksamheten och konsertverksamheten finansieras med medel från den privata Stiftelsen för Åbo Akademi.