Instrumentsamlingen

Grunden till Sibeliusmuseums instrumentsamlingar utgörs av de donationer som skeppsredare Curt Mattson och professor Otto Andersson gjorde på 1920-talet. Samlingarna har vuxit under årens lopp och i dag omfattar de över 1950 instrument av vilka ca 300 är utställda. Av enskilda senare donatorer och depositorer kan nämnas Musikaliska Sällskapet i Åbo och instrumentbyggare och restauratör Carlo Bergman. Samlingarna har huvudsakligen uppstått genom donation och Sibeliusmuseum tar fortfarande gärna emot donationer.

De äldsta instrumenten härstammar från 1700-talet, men merparten av samlingen representerar 1800-talets konstmusikutövning samt instrumentbygge i Finland och dess närområden. Vid sidan av konstmusik är också den finländska och övriga europeiska folkmusiken representerad, med en naturlig tonvikt på de finländska kustområdena. Ett i finländska förhållanden anmärkningsvärt stort urval utomeuropeiska instrument ingår också i samlingarna, främst härstammande från Asien och delar av Afrika. Inspelningsteknisk utrustning och ljudåtergivningsapparatur från olika epoker har också samlats in nästan ända från början. Också leksaksinstrument och mindre seriösa instrument för förströelse och experiment ingår i samlingarna.

Instrumentsamlingarna är tillgängliga för forskare och andra intresserade via museets intendent.