Utställningar

Sibeliusmuseums basutställning beskriver olika sidor av den finländska musikkulturen, samtidigt som den erbjuder inblickar i såväl andra europeiska som utomeuropeiska kulturers musikliv. Museets nedre våning inrymmer bl.a. ett representativt urval av finländska tangentinstrument samt museets orgelsamling.

I museets Sibelius-utställning är det möjligt att bekanta sig med nationalkompositörens livshistoria, hans sätt att komponera samt med forskning kring ämnet.

Sibeliusmuseum ordnar också årligen specialutställningar om olika teman.