Temautställningar

 

 

Utställningen Sibbe 50 berättar om Sibeliusmuseums nuvarande museibyggnad och dess arkitekt Woldemar Baeckman i samband med att huset fyller 50 år. Utställningen lyfter fram arkitekturen, olika planer kring museibyggnaden samt tomtens historia genom bland annat fotografier, byggnadsritningar och miniatyrmodeller. I år har även museibesökaren möjlighet att se museets atriumgård. Sibbe 50 ställer frågan om den nuvarande museibyggnaden är en förskräcklig låda eller ett underbart betonghus, och ger museibesökaren chansen att delta i omröstningen.

Specialguidning till Sibbe 50 utställningen kan beställas. För mera information kontakta museipedagogen.

 

Utställning ” En kantat för doktorerna – Musik vid akademiska högtidligheter” presenterar den musik som använts i samband med olika högtidligheter vid finländska universitet. Speciellt betonas de verk som beställts till Åbo Akademi under universitetets 100 år. De olika högtidligheterna vid universiteten är t.ex. invigningsceremonier och doktorspromotioner. I utställningen presenteras förutom kantaten Jordens sång op. 93 av Jean Sibelius, även verk av bl.a. Bengt Carlson, Gottfrid Gräsbeck och Ulf Långbacka.

 

Utställningarna är öppna 1.2.2018-6.1.2019