Instrumentutställningen

Sibeliusmuseums basutställning beskriver olika sidor av den finländska musikkulturen. Konstmusikens historia beskrivs utgående från ett lokalt perspektiv. Åbo var från och med medeltiden och långt in på 1800-talet ett centrum för musiklivet i Finland och detta återspeglar sig också i Sibeliusmuseums egen historia och i museisamlingarna. De olika instrumentgruppernas centrala drag och historiska utveckling beskrivs också i flera vitriner. Folkmusiken och folkmusikforskningen har även plats i utställningen. Inspelningsteknikens och ljudåtergivningens presenteras kortfattat i egna vitriner. Under 2016 kommer Sibeliusmuseums instrumentutställning att förnyas.